Семинар за обука на наставници по италијански јазик

Катедрата за италијански јазик и книжевност при Филолошки Факултет „Блаже Конески”, Универзитет „Свети Кирил и Методиј”-Скопје, во соработка со Универзитетот за странци во Перуџа и Амбасадата на Република Италија во Македонија организира Семинар за обука на наставници по италијански јазик.

5-6 мај 2018
Мултимедијален центар
Филолошки факултет „Блаже Конески“
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје

Почеток

12:00 AM

мај 5, 2018

Крај

12:00 AM

мај 6, 2018

Адреса

БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 9А, СКОПЈЕ, МАКЕДОНИЈА

Учесници на настанот