СЛАВИСТИЧКИ ДЕНОВИ

Ве покануваме на Славистичките денови, кои ќе се одржат од 10-13 декември 2018 г., а во чии рамки ќе се одржат промоции на списанието „Славистички студии“, бр. 17 и бр.18, промоции на зборниците од Меѓународниот славистички собир (VII  македонско-руска конференција,VII  македонско-чешка конференција, X македонско-полска конференција) , филмски проекции и програма на студентите од Катедрата за славистика.

Во прилог е деталната програма на настанот.

Ќе нѐ  радува вашето присуство.

Срдечен поздрав,

Катедра за славистика

Почеток

12:00 AM

декември 10, 2018

Крај

12:00 AM

декември 13, 2018

Учесници на настанот