Славофраз

Катедрата за македонски јазик и јужнословенски јазици и Катедрата за славистика при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје, Ве канат да учествувате на меѓународната фразеолошка конференција СЛАВОФРАЗ- 2017 „Имињата и фразеологијата“ што ќе се одржи од 21 до 23 април 2017 годината во Скопје.

Програма

Почеток

12:00 AM

април 21, 2017

Крај

12:00 AM

април 23, 2017

Учесници на настанот