Студентска пракса во ЗПРМ

Здружението на преведувачи и толкувачи на Република Македонија (ЗПРМ) и Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје (ФлФ) објавуваат

 

П О В И К

за учество во Програмата за менторство на ЗПРМ и ФлФ

Програмата за менторство на ЗПРМ и ФлФ е осмислена како одговор на оскудните можности за пракса за студентите по преведување и толкување во нашата земја. Таа е замислена да служи како мост меѓу академскиот и професионалниот живот на овие студенти. Преку симулација на автентичен професионален ангажман, Програмата им нуди можност на студентите да дојдат во контакт со искусни колеги, да соработуваат и да учат од нив и одблиску да добијат вистинска слика за сите аспекти на професијата преведувач/толкувач.

Право на учество имаат студентите на четврта година од Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје на Катедрата за преведување и толкување или на насоките за преведување/толкување од другите катедри на Факултетот. Учеството во Програмата е доброволно. Студентите не добиваат финансиски надомест за своето учество во Програмата.

Програмата се реализира со преведувачи/толкувачи волонтери кои се членови на ЗПРМ.

Пријавувањето се врши со пополнување на формуларот кој се наоѓа на следната врска:

https://docs.google.com/forms/d/1aHdWbVQQNEjP3an-Ibtn5cdSie9wHkuKWmpONZftOuI/edit

Изборот на студентите се врши на принципот „прв дојден, прв услужен“.

Во четвртиот циклус од Програмата се опфатени преведувањето и толкувањето, и тоа за следните јазични комбинации:

Преведување

  • македонски – англиски – 4 слободни места
  • македонски – италијански – 2 слободни места
  • македонски – шпански – 2 слободни места

Толкување

  • македонски – англиски – 2 слободни места

Еден циклус трае еден семестар, а во тој период студентите добиваат можност активно да работат најмалку еден месец. На крајот од циклусот, студентите добиваат потврда од ЗПРМ за успешно учество во Програмата. ФлФ ја прифаќа таа потврда како доказ дека студентот го исполнил условот за извршена пракса во тековната академска година.

Рокот за пријавување е до: 28.2.2019 г.

Ве очекуваме! J

Почеток

12:00 AM

февруари 21, 2019

Крај

12:00 AM

февруари 28, 2019

Адреса

бул. Гоце Делчев 9а, Скопје, Македонија

Учесници на настанот