Студирај Чешки јазик и книжевност и добиј стипендија

Јужноморавскиот центар за меѓународна мобилност ќе им додели стипендија (школарина во висина од 200 евра годишно) на петте најдобри кандидати на приемниот конкурс во првиот циклус на Филолошкиот факултет Блаже Конески“што ќе се запишат на групата Чешки јазик и книжевност. 

Почеток

8:00 AM

август 22, 2018

Крај

4:00 PM

септември 25, 2018

Адреса

бул. Гоце Делчев 9а, Скопје, Македонија

Учесници на настанот