Четврта студентска филолошка конференција „Како си ми?“

Четвртото издание на студентската филолошка конференција „Како си ми?“ ќе се одржи на 14.4.2018 г. во 10:00 ч. во Салата за седници на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“. Програмата за настанот може да ја најдете на следната врска

Повеќе информации на блогот kakosimi.wordpress.com

Почеток

12:00 AM

април 2, 2018

Крај

12:00 AM

април 14, 2018

Адреса

бул. Гоце Делчев 9а, Скопје, Македонија

Учесници на настанот