Шеста студентска филолошка конференција „Како си ми?“

Повик за апстракти за шестата студентска филолошка конференција „Како си ми?“
Рок за пријавување до 15 март 2020 година!

Почеток

12:00 AM

февруари 10, 2020

Крај

11:00 PM

март 15, 2020

Учесници на настанот