Јапонски фестивал Кодомо Но Хи

Ве покануваме да присуствувате на јапонскиот фестивал Кодомо Но Хи.

Недела, 12 мај 2019 г., 12:00-16:00 ч.

Програма:
12.00 – 12.45 Japanese speech contest / Натпревар по јапонски јазик

12.45 – 13.20 Workshop ‘Japanese for children’/ Работилница „Јапонски за деца“

13.20 – 13.35 Presentation Kodomo no Hi (Children’s day) Презентација на Кодомо Но Хи – Денот на децата

13.35 – 13.40 Chorus Japanese song for children ‘Koinobori’ / Јапонски песнички за деца

13.40 – 14.20 Activities for children Origami folding, picture colouring, Yukata trying on present (Japanese sweets ) / Активности за деца: оригами, боење, дегустирање

14.20 – 16.00 Animation movie showing ‘ My Neighbour Totoro’/ Проекција на анимиран филм

Место: Филолошки факултет „Блаже Конески“, Амфитеатар 1

Почеток

12:00 AM

април 17, 2019

Крај

12:00 PM

мај 12, 2019

Учесници на настанот