demo_image

Емилија Бојковска

Редовен професор
demo_image

Зорица Николовска

Редовен професор
Silvana Simoska_slika

Силвана Симоска

Редовен професор
Emina Avdikj

Емина Авдиќ

Вонреден професор
demo_image

Мајке Грезер

ДААД лектор
demo_image

Марајке Корте

ДААД јазичен асистент