Информации за новите студенти запишани во прва година во уч. 2019/2020 г.

УПАТСТВО за студентите од прва година за прво најавување на iKnow-системот 2019-2020

Упатство за користење на iKnow-системот

Упатство за бирање Слободни изборни предмети од листата на Факултетот и УКИМ – Листа 2 – 2019-2020

Студентите од I година ќе имаат можност да одберат изборни предмети во периодот 1.10.2019 – 4.10.2019 г.

Презентацијата на изборни предмети за студентите од I година ќе се одржи на 2.10.2019 г. во 12:00 ч. во Големиот амфитеатар А3.

СЛОБОДНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД ЛИСТАТА НА ФАКУЛТЕТОТ И УКИМ_Листа 2 – I семестар (зимски) со Упатство

СЛОБОДНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД ЛИСТАТА НА ФАКУЛТЕТОТ И УКИМ_Листа 2 – II семестар (летен) со Упатство

Кликнете на документите подолу за да ги преземете во PDF верзија.