Испитна сесија за прв циклус – додипломски студии

ПРИЈАВУВАЊЕ ИСПИТИ ЗА СЕСИЈАТА ЈАНУАРИ 2020

Испитна сесија
Прва декада: 16.1. – 25.1.2020
Втора декада: 27.1. – 5.2.2020

16.12.2019 – 12.01.2020 до 23:59 – електронско пријавување испити
Од 13.1.2020 – казнен рок за пријавување*

Студентот остварува право на испит доколку добил потписи од предметните наставници за предметите од зимскиот семестар 2019/2020 година.

Печат на пријавите за предметите кои се пријавени преку интернет можете да земете до еден ден пред испитот.

Студентите што нема да пријават испит во предвидениот рок немаат право на учество во испитната сесија, освен со посебно овластување од студентската служба.

* Во казнениот рок пријавувањето на испитите чини 400 денари по пријава, на ПП50 уплатница и истите ги приложувате во студентската служба

РАБОТНО ВРЕМЕ НА СЛУЖБАТА ВО ПЕРИОДОТ НА ИСПИТНАТА СЕСИЈА Е: 11:00 – 16:00 часот.
ВО СЛУЧАЈ НА ПРОБЛЕМИ ПРИ ЕЛЕКТРОНСКОТО ПРИЈАВУВАЊЕ ПИШЕТЕ НА: ekts.sluzba@gmail.com

ПРЕПОРАКА: Ве молиме навремено да ја регулирате обврската за да се избегнат гужвите

ВЕ МОЛИМЕ ПРЕД ПРИЈАВУВАЊЕТО ДА ГИ РЕГУЛИРАТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ОБВРСКИ КОН ФАКУЛТЕТОТ
Се известуваат студентите дека е строго забрането да се вршат корекции на пријавите за испит (корекции со коректор, пенкало кое се брише и сл.) како и да се користат пријави од претходните испитни сесии. Во случај да се констатира ваква неправилност студентот подлежи на дисциплинска одговорност.

ВАЖНО: Студентите запишани во академската 2012/2013 година должни се да ги завршат своите обврски согласно студиската програма до 30.9.2020 г.

Испитна сесија јануари 2020 - термини за испити


Психологија:

Проф. д-р Виолета Арнаудова: 27.1.2020 г. во 15.00 ч. во Големиот амфитеатар.

Педагогија:
Проф. д-р Б. Костов: 16.1.2020 г. во 11:00 ч. во Сл. 10 и 30.1.2020 г. во 11:00 ч. во Сл. 10
Проф. д-р А.Баракоска: 14.1.2020 г. во 10:00 ч. во Амф. 4 и 23.1.2020 г. во 10:00 ч. во Амф. 4