Испитна сесија за прв циклус – додипломски студии

ПРИЈАВУВАЊЕ ИСПИТИ ЗА СЕСИЈАТА АВГУСТ/СЕПТЕМВРИ 2019

3.7. – 25.8.2019 до 23:59 – електронско пријавување на испити
Од 26.8.2019 – казнен рок за пријавување*
Термини за сесијата:
26.8.2019 – 20.9.2019
Прва декада 26.8.2019.-4.9.2019
Втора декада 5.9.2019-20.9.2019

Печат на пријавите за предметите кои се пријавени преку интернет можете да земете до еден ден пред испитот.

Студентите што нема да пријават во предвидениот рок немаат право на учество во испитната сесија, освен со посебно овластување од студентската служба.

* Во казнениот рок пријавувањето на испитите чини 400 денари по пријава, на ПП50 уплатница и истите ги приложувате во студентската служба

РАБОТНО ВРЕМЕ НА СЛУЖБАТА ВО ПЕРИОДОТ НА ИСПИТНАТА СЕСИЈА Е: 11:00 – 16:00 часот.
ВО СЛУЧАЈ НА ПРОБЛЕМИ ПРИ ЕЛЕКТРОНСКОТО ПРИЈАВУВАЊЕ ПИШЕТЕ НА: ekts.sluzba@gmail.com

ПРЕПОРАКА: Ве молиме навремено да ја регулирате обврската за да се избегнат гужвите
НАПОМЕНА: Пријавите за испит НЕ подлежат на администативна такса.

ВЕ МОЛИМЕ ПРЕД ПРИЈАВУВАЊЕТО ДА ГИ РЕГУЛИРАТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ОБВРСКИ КОН ФАКУЛТЕТОТ
Се известуваат студентите дека е строго забрането да се вршат корекции на пријавите за испит (корекции со коректор, пенкало кое се брише и сл.) како и да се користат пријави од претходните испитни сесии. Во случај да се констатира ваква неправилност студентот подлежи на дисциплинска одговорност.

ВАЖНО: Студентите запишани во академската 2011/2012 година должни се да ги завршат своите обврски согласно студиската програма до 30.9.2019 г.
ВАЖНО: Студентите на студиската програма за преведување и толкување должни се доказот за извршената пракса да го достават во службата за Студентски прашања при пријавувањето на испитите за јунската испитна сесија т.е. при заверката на VIII семестар.


Испитна сесија – јануари 2019

Прва декада: 14.1. – 30.1.2019
Втора декада: 31.1. – 15.2.2019

Електронско пријавување испити:

13.12.2018 – 13.01.2019 до 23:59 ч. – електронско пријавување испити

Од 14.1.2019 – казнен рок за пријавување*

Испитна сесија август/септември 2019 - термини за испити

Распоред на испити – шпански јазик и книжевност – август-септември 2019

За студентите од студиската група за Шпански јазик и книжевност: Испитот ШПАНСКИ ЈАЗИК 2 кај м-р Виолета Симоновска, стручен соработник , наместо на 9.9.2019 г. (неработен ден) се одложува на 11.09.2019 г. во 17.10 часот.

Распоред на испити – француски јазик и книжевност – август-септември 2019

Распоред на испити – изборни предмети – август-септември 2019

Термини за испитот по предметот Педагогија – август-септември 2019:
Педагогија Проф. д-р Б. Костов 2.09.2019 10:00 сл.10 10.09.2019 10:00 сл.10
Педагогија Проф. д-р А. Баракоска 2.09.2019 10:00 сл.10 6.09.2019 12:00 ел.сл

Психологија:
Проф. д-р Виолета Арнаудова: 2.9.2019 во 15.30 и 10.9.2019 во 15.30 Големиот амфитеатар.
Проф. д-р Билјана Блажевска Стоилковска: 30.8.2019 во 12.00 електронска лаб и 5.9.2019 во 14.00 во електронска лаб.