Локација

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Како до Скопје?

  • Авион
  • Автомобил
  • Воз и автобус

Во Скопје

Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ се наоѓа на кампусот на Универзитетот „Св. Кирил и Методи“ во Скопје.

За повеќе информации, погледнете ја мапата погоре.