Контакт информации

Имате прашање или ви треба некаква информација? Напишете ни порака или повелете на инфо шалтерот на факултетот - ветуваме дека ќе ви излеземе во пресрет!

Телефон

+389 (02) 3240-400

Email

dekanat@flf.ukim.edu.mk

Адреса

бул. Гоце Делчев 9a, Скопје, Македонија

Испратете ни порака

Вашата email пошта нема да биде јавно објавена. Полињата обележани со * се задолжителни.

ДЕКАНАТ

Декан

проф. д-р Анета Дучевска
Редовен професор
+389 (02) 3240-401
dekanat@flf.ukim.edu.mk

Продекан за настава:

проф. д-р Јованка Лазаревска - Станчевска
Редовен професор
jovanka@ukim.edu.mk

Продекан за финансии:

проф. д-р Анастасија Ѓурчинова
Редовен професор
agjurcinova@flf.ukim.edu.mk

Продекан за наука и меѓународна соработка:

проф. д-р Маја Бојаџиевска
Редовен професор
maja.bojadjievska@flf.ukim.edu.mk

Секретар:

Весна Стојановска
Секретар
+389 (02) 3240-467
vstojanovska@flf.ukim.edu.mk

Втор циклус - постдипломски студии

+389 (02) 3240-490
postdiplomski@flf.ukim.edu.mk

Трет циклус - докторски студии

+389 (02) 3240-490
doktorski@flf.ukim.edu.mk