Распоредот на часови е објавен на менито Студенти | Распоред на часови

ТЕРМИНИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ:
(претходно да се направи договор преку меил за средбата со професорот)

ПРОФ. Д-Р СЛАВИЦА СРБИНОВСКА – ПОНЕДЕЛНИК 10-12 часот
ПРПФ. Д-Р МАЈА БОЈАЏИЕВСКА – ПОНЕДЕЛНИК 13-15 часот
ПРОФ. Д-Р МАРИЈА ЃОРЃИЕВА ДИМОВА – ВТОРНИК 10.35-12.30 часот
ПРОФ. Д-Р ЛИДИЈА КАПУШЕВСКА ДРАКУЛЕВСКА – ВТОРНИК 10-12 часот
ПРОФ. Д-Р ЕЛИЗАБЕТА ШЕЛЕВА – ВТОРНИК 11- 13 часот
ПРОФ . Д-Р ВЛАДИМИР МАРТИНОВСКИ – ПОНЕДЕЛНИК -12-14 часот.

Документите се преземаат од менито Студенти – Дипломски труд