demo_image

Фаркета Дибра Зеќири

Доцент
e-mail: farketadibra@flf.ukim.edu.mk
Телефонски бр. кабинет:
Термини за консултации:

 

Настава на додипломски студии:
Настава на постдипломски студии:
Настава на докторски студии:

Преземете ја биографијата

Други членови