demo_image

Анастазија Киркова-Наскова

Доцент
e-mail: akirkova@flf.ukim.edu.mk; akirkova@t.mk
Телефонски бр. кабинет: 02/2340-433
Термини за консултации:

 

Настава на додипломски студии:

Граматика на современиот англиски јазик – Фонетика и фонологија 1

Граматика на современиот англиски јазик – Фонетика и фонологија 2

Преземете ја биографијата

Други членови