demo_image

Анета Дучевска

Декан

Проф. д-р Анета Дучевска е декан на Филолошкиот Факултет „Блаже Конески” во Скопје.

 

Други членови