demo_image

Анета Наумоска

Доцент
e-mail: aneta.naum@flf.ukim.edu.mk
Телефонски бр. кабинет: (02) 32 40 453
Термини за консултации:

 

Настава на додипломски студии:

Современ англиски јазик 1

Современ англиски јазик 2

Лексички категории (вежби)

Граматички категории (вежби)

Методика на наставата по англиски јазик 3 и 4

 

Други членови