demo_image

Анита Кузманоска

Виш лектор
e-mail: а_kuzmanoska@yahoo.fr
Телефонски бр. кабинет: 02/32 40 438
Термини за консултации: Четврток   9.40- 11.15

 

Настава на додипломски студии: Современ француски јазик

Преведување од македонски на француски јазик

Преземете ја биографијата

Други членови