Аслан Хамити

Аслан Хамити

Редовен професор
e-mail:  
Телефонски бр. кабинет: 32 40 474
Термини за консултации:  

 

Настава на додипломски студии: Фонетика на албанскиот јазик

Фонологија на албанскиот јазик

Граматика на албанскиот јазик 1, 2 (мајчин и немајчин)

Дијалектологија на албанскиот јазик 1, 2

Настава на постдипломски студии: Современ албански јазик (Фонологија на албанскиот јазик);

Дијалектологија на албанскиот јазик;

Историja на албанскиот јазик.

Настава на докторски студии: Дијалектите на албанскиот јазик и географска лингвистика

Преземете ја биографијата

Други членови