Билјана Мирчевска

Биљана Мирчевска-Бошева

Вонреден професор
e-mail: biljana.mirchevska@gmail.com
Телефонски бр. кабинет: 32 40 422
Термини за консултации: среда 11. 15 – 13. 00

 

Настава на додипломски студии: Граматика на рускиот јазик

Контрастивна анализа на рускиот и на македонскиот јазик

Историја на рускиот јзик со историска граматика

Настава на постдипломски студии: Фразеологија на рускиот јазик

Преземете ја биографијата

Други членови