demo_image

Билјана Наумоска-Саракинска

Вонреден професор
e-mail: biljananaumoska@yahoo.com
Телефонски бр. кабинет: 32 40-437
Термини за консултации:

 

Настава на додипломски студии:

Современ англиски јазик 7

Современ англиски јазик 8

Семантика

Деловна англиска комуникација и кореспонденција

Зборообразување на современ англиски јазик

Англиски јазик 1

Настава на постдипломски студии: Теми од семантика

Преземете ја биографијата

Други членови