Bisera Stankova_slika

Бисера Станкова

Доцент
e-mail: bisera@flf.ukim.edu.mk
Телефонски бр. кабинет: 3240-443
Термини за консултации: линк

 

Настава на додипломски студии:

Морфологија на германскиот јазик 1-2.

Германски јазик 3-4.

Германски јазик 1-4В.

Вовед во германистиката 1-2.

Преземете ја биографијата

Други членови