demo_image

Димитар Пандев

Редовен професор
e-mail: d.pandev@flf.ukim.edu.mk
Телефонски бр. кабинет: 02 32 40 429
Термини за консултации: петок: 09.30-11.00

 

Настава на додипломски студии: Oпшта лингвистика

Преглед на лингвистикатa

Современа лингвистика

Oпшта реторика

Настава на постдипломски студии: Современи лингвистички теории
Настава на докторски студии: Когнитивна лингвистика

Преземете ја биографијата

Други членови