Екатерина Терзиоска

Екатерина Терзијоска

Виш лектор
e-mail: kskskzm@mail.ru
Телефонски бр. кабинет: 32 40 452
Термини за консултации: среда и четврток 13-14 часот

 

Настава на додипломски студии: Современ руски јазик

Практика на преведување од македонски на руски и обратно

Усно консекутивно и усно симултано преведување

Руски јазик под Ц

Руски јазик за нематични факултети

Терминологија и руска цивилизација

Преземете ја биографијата

Други членови