demo_image

Елена Ончевска Агер

Вонреден професор
e-mail: elena.oncevska@flf.ukim.edu.mk
Телефонски бр. кабинет:
Термини за консултации: По договор: elena.oncevska@flf.ukim.edu.mk

 

Настава на додипломски студии: Методика на наставата по англиски јазик 3

Методика на наставата по англиски јазик 4

Стратегии на учење

Следење и оценување во наставата по англиски јазик

Настава на постдипломски студии: Мотивациски фактори во изучувањето странски јазици

Преземете ја биографијата

Други членови