demo_image

Елизабета Шелева

Редовен професор
e-mail: selieva@gmail.com
Телефонски бр. кабинет: 32 40 451
Термини за консултации: понеделник / среда од 13 ч

 

Настава на додипломски студии: Критички методи 1 и 2

Компаратистички методи

Културолошки методи

Теории на идентитетот

Настава на постдипломски студии: Идентитет, другост, литература, култура – имаголошки студии
Настава на докторски студии: Интеркултурни поетики : Исток – Запад

Род и жанр

Преземете ја биографијата

Други членови