IMG_2544

Емилија Саржоска-Георгиевска

Редовен професор
e-mail: e.georgieva@flf.ukim.edu.mk
Телефонски бр. кабинет: +389 2 3240 465
Термини за консултации:

 

Настава на додипломски студии:

Академско пишување

Конференциско консекутивно толкување и техники на бележење

Британска историја и цивилизација

Интеркултурна комуникација

Настава на постдипломски студии:

Постдипломски магистерски студии по конференциско толкување (во соработка со Генералниот директорат за толкување (DG Interpretation) при Европската комисија, Брисел.

Конференциско консекутивно толкување и техники на бележење од македонски на англиски и обратно

Културолошки студии – јазик и култура

Интеркултурна комуникација.


Преземете ја биографијата

Други членови