demo_image

Гордана Алексова

Доцент
e-mail: gor.teach@gmail.com
Телефонски бр. кабинет: (02 3240)458
Термини за консултации: Вторник 11:30-12:30

 

Настава на додипломски студии: Методика на наставата по македонски јазик 1 и 2 (МЈ и МК)

Современ македонски јазик 3, 4, 7, 8 (Албански јазик – преведување и толкување)

Преземете ја биографијата

Други членови