Ирен Алчева

Ирен Алчевска

Лектор
e-mail: iren_alcevska@mail.ru
Телефонски бр. кабинет: 32 40 440, каб.15
Термини за консултации: понеделник и среда од 10.00 – 11.00 час.

 

Настава на додипломски студии: Современ руски јазик 5, 6, 7 и 8

Практика на преведувањето  3, 4, 5 и 6

Усно-консекутивно превдување

Усно-симултано превдување

Руски јазик Ц1 и Ц2

Руски јазик изборен на ниво на УКИМ

Преземете ја биографијата

Други членови