demo_image

Исмет Османи

Вонреден професор
e-mail:  
Телефонски бр. кабинет: 32 40 426
Термини за консултации:  

 

Настава на додипломски студии: Современ албаски јазик 1,2

Современ албаски јазик 5,6

Толкување од македонски на албански јазик 1,2

Споредбена стручна терминологија 1,2

Настава на постдипломски студии:  
Настава на докторски студии: Ономастика

Преземете ја биографијата

Други членови