Јасминка Делова

Јасминка Делова-Силјанова

Вонреден професор
e-mail: jasmin.del@flf.ukim.edu.mk
Телефонски бр. кабинет: +389 2 32 40 842
Термини за консултации: Четврток 11.00-11.30 ч.

Понеделник 11.00-11.30 ч.

 

Настава на додипломски студии: Граматика на чешкиот јазик 1-8;

Чешка книжевност 1-8;

Практика на преведувањето (мак.-чеш.);

Контрастивна анализа на македонскиот и на чешкиот јазик;

Чешки јазик Б 1-6;

Чешка книжевност Б 1-4

Книжевен превод (мак-чеш);

Деловно-технички превод (мак-чеш);

Чешки јазик Ц 1-4

Вовед во славистика 1-2

Преземете ја биографијата

Други членови