demo_image

Јоана Хаџи-Лега Христоска

Вонреден професор
e-mail: joana_77_99@yahoo.com
Телефонски бр. кабинет: 02/3 240 450
Термини за консултации: Понеделник 11.30-13 часот

 

Настава на додипломски студии: Граматика на францускиот јазик (фонетика и синтакса)

Споредбена граматика на романските јазици

Преземете ја биографијата

Други членови