demo_image

Јованка Лазаревска – Станчевска

Редовен професор

Јованка Лазаревска – Станчевска е продекан за настава и редовен професор на Филолошки факултет „Блаже Конески” – Скопје.

 

e-mail: jovanka@ukim.edu.mk
Телефонски бр. кабинет: 32 40 437
Термини за консултации:

 

Настава на додипломски студии:

Граматика на современиот англиски јазик – Лексикологија 1

Граматика на современиот англиски јазик -Лексикологија 2

Лексички категории

Граматички категории

Настава на постдипломски студии:

Други членови