demo_image

Калина Малеска-Гегај

Вонреден професор
e-mail: kalina.maleska@flf.ukim.edu.mk
Телефонски бр. кабинет: (02) 32 40456
Термин за консултации:

 

Настава на додипломски студии:

Утопии и дистопии

Еден американски автор: специјална студија

Англиска книжевност 1

Англиска книжевност 2

Англиска книжевност 5

Преземете ја биографијата

Други членови