Katarina Gjurcevska_slika

Катарина Ѓурчевска-Атанасовска

Доцент
e-mail: katarina.gjurcevska@gmail.com
Телефонски бр. кабинет: 02/32 40 463
Термини за консултации: четврток  11:30 – 12:30 и по договор

 

Настава на додипломски студии: Англиски јазик

Теорија на преведувањето и толкувањето

Двонасочно толкување

Подготовка за преведување и толкување

Преземете ја биографијата