demo_image

Катерина Велјановска

Редовен професор
e-mail: k.veljanovska@gmail.com
Телефонски бр. кабинет: 02 3240 422
Термини за консултации: вторник: 13.00 – 14.00

 

Настава на додипломски студии: Лексикологија на македонскиот јазик

Фразеологија на македонскиот јазик

Македонски јазик 3

Македонски јазик 4

Настава на постдипломски студии: Актуелни лингвистички проучувања на македонскиот јазик
Настава на докторски студии: Структура и организација на лексичкиот систем во македонскиот јазик (со проф. д-р Ст. Тофоска)

Преземете ја биографијата

Други членови