demo_image

Кристина Н. Николовска

Доцент
e-mail: kristinanikolovska@flf.ukim.edu.mk
Телефонски бр. кабинет: 3240-416
Термини за консултации:

 

Настава на додипломски студии:
Настава на постдипломски студии:
Настава на докторски студии:

Преземете ја биографијата

Други членови