demo_image

Лидија Дракулевска

Редовен професор
e-mail: l.drakulevska@flf.ukim.edu.mk
Телефонски бр. кабинет: 32 40 416
Термини за консултации: Вторник и четврток од 10-11ч.

 

Настава на додипломски студии: Компаративни поетики

задолжителни курсеви: Поетика на романтизмот, Поетика на симболизмот, Модернистички поетики на 20 век, Постмодернистички поетики

изборен курс: Поетика на фантастичниот расказ

Настава на постдипломски студии: Гранични жанри и Поетика на пејзажот – заедно со  проф. д-р Владимир Мартиновски
Настава на докторски студии: Поезијата меѓу убавото и грдото (од романтизмот до постмодерната)

Преземете ја биографијата

Други членови