Лидија Танушевска

Лидија Танушевска

Вонреден професор
e-mail: lidkapol@yahoo.com
Телефонски бр. кабинет: кабинет бр.118 тел: 02 32 40 457
Термини за консултации: четврток 12.00 – 13.00

 

Настава на додипломски студии: Полска книжевност 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Теорија на преведување 1 и 2 (за слависти)

Превод од полски на македонски јазик 1 и 2

Практика на преведување 1, 2 , 3, 4

Преземете ја биографијата

Други членови