Uzunovik

Љиљана Узуновиќ

Доцент

+ 389 2 3240 412

 

Одржува настава по следните предмети:

Италијански јазик 5, 6, 7, 8

Италијанската поезија на ХХ век

Италијанскиот роман на ХХ век

Италијанската драма и театарот на ХХ век

Практика на преведување од италијански на македонски јазик

 

Преземете ја биографијата

Други членови