Lucana

Лучана Гуидо-Шремпф

Вонреден професор

+ 389 2 3240 412

guidoluciana5@gmail.com

 

Таа ги предава следните предметите на додипломски студии:

– Контрастивна анаклиза на италијанскиот и на макеоднскиот јазик

– Италијанската историја и култура

– Италијанската култура и општество

– Симултано толкување

Практика на преведување

Таа ги предава следните предмети на постдипломски студии:

Рекламите во наставата по италијански јазик (Магистерки курс по италијанскта лингуистика)

 

Преземете ја биографијата

Други членови