demo_image

Марајке Корте

ДААД јазичен асистент

 

e-mail: daad.sprachassistenz.skopje@gmail.com
Телефонски бр. кабинет: 32 40 419
Термини за консултации: линк

 

Настава на додипломски студии:
Настава на постдипломски студии:
Настава на докторски студии:

Преземете ја биографијата

Други членови