demo_image

Марија Ѓорѓиева-Димова

Вонреден професор
e-mail: marija.gorgieva@gmail.com
Телефонски бр. кабинет: 32 40 451
Термини за консултации: Вторник: 11.30-12.30; Четврток 11.30-12.30

 

Настава на додипломски студии: Теорија на книжевност 1, 2

Теорија на книжевни дискурси 1, 2

Креативно пишување 1, 2

Настава на постдипломски студии: Книжевност и историја
Настава на докторски студии: Постмодернистички постапки: пародија и иронија

Преземете ја биографијата

Други членови