demo_image

Марија Јанева-Михајловска

Редовен професор
e-mail: marijajaneva@t-home.mk
Телефонски бр. кабинет: 32 40 434
Термини за консултации: вторник: 11:30 – 12:30

 

Настава на додипломски студии: Граматика на современиот англиски јазик  – Морфологија 1

Граматика на современиот англиски јазик – Морфологија 2

Други членови