demo_image

Марија Маџар

Виш лектор
e-mail: marijamadzar@yahoo.com
Телефонски бр. кабинет: 32 40 437
Термини за консултации: среда: 13:00 – 14:00

 

Настава на додипломски студии: Современ англиски јазик 5

Современ англиски јазик 6

Академско пишување 1 и 2

Други членови