demo_image

Марија Паунова

Доцент
e-mail: maripaunova@gmail.com
Телефонски бр. кабинет: 02 3 240 488
Термини за консултации: среда од 10 до 11

 

Настава на додипломски студии: Современ македонски јазик  1, 2, 5, 6

Култура на говор

Вештини на правилно пишување

Старословенски јазик 1, 2

Преземете ја биографијата

Други членови