demo_image

Марјан Марковиќ

Редовен професор
e-mail: markovic@ukim.edu.mk
Телефонски бр. кабинет: 3240-459
Термини за консултации: Понеделник, 13-14:30

 

Настава на додипломски студии: дијалектологија на македонскиот јазик, македонскиот јазик во балкански контекст/балканистика, современ македонски јазик
Настава на постдипломски студии: македонските дијалекти во балкански контекст

Преземете ја биографијата

Други членови