demo_image

Милан Дамјаноски

Доцент
e-mail: m.damjanoski@flf.ukim.edu.mk
Телефонски бр. кабинет:  32 40 407

 

Настава на додипломски студии:

Теорија на преведување и толкување 1 и 2

Конференциско толкување – симултано толкување 3 и 4

Англиска книжевност 3

Англиска книжевност  4

Преземете ја биографијата

Други членови