Милица Миркуловска

Милица Миркуловска

Редовен професор
e-mail: milicamirkulovska@gmail.com

Fb Milica Mirkulovska

Телефонски бр. кабинет: 00 389 2 3240423
Термини за консултации: понеделник од 15.00 до 16.00 часот во библиотеката за славистика

четврток од  12.00 до 13.00 часот во библиотеката за славистика

 

Настава на додипломски студии: граматика на полскиот јазик

полски јазик Ц

полска цивилизација и култура

вовед во славистика

источната словенска традиција и култура (развој и влијанија)

западната словенска традиција и култура (развој и влијанија)

Настава на постдипломски студии: лингвистичка полонистика
Настава на докторски студии: лингвистичка полонистика

Преземете ја биографијата

Други членови